Cần Thơ phấn đấu đón hơn 9 triệu lượt khách vào năm 2025

UBND TP Cần Thơ ban hành kế hoạch 144/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29-12-2021 của Thành ủy Cần Thơ về việc đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới.

Kế hoạch tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch của thành phố trở thành ngành kinh tế mũi nhọn phù hợp với quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch theo Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh mũi nhọn. Ðồng thời phát triển du lịch chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng phát triển theo chiều sâu, chất lượng cao; khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh; xây dựng môi trường du lịch thực sự là “Ðiểm đến lý tưởng – An toàn – Thân thiện – Chất lượng”, nơi hội tụ của “Văn minh sông nước Mekong”; phát triển du lịch trên định hướng xây dựng TP Cần Thơ là đậm bản sắc sông nước vùng ÐBSCL.

Đầu tư về hạ tầng du lịch là một trong 8 nhiệm vụ giải pháp ngành Du lịch thành phố đề ra để đạt mục tiêu vào năm 2025.

Ðến năm 2025, ngành du lịch Cần Thơ cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng, sức cạnh trạnh cao, điểm đến hấp dẫn trong khu vực và cả nước. Cụ thể, du lịch thành phố thu hút khoảng 9 triệu lượt khách đến; khách lưu trú đạt khoảng 4 triệu lượt, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 10%. Thu hút khoảng 10.000 lao động trực tiếp trong ngành du lịch; trong đó tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ đạt 75%. Chi tiêu bình quân của khách du lịch quốc tế lưu trú tại Cần Thơ là 250 USD/khách. Số ngày lưu trú bình quân của du khách là 2 ngày. Ðến năm 2025, đóng góp dịch vụ du lịch chiếm trên 9% trong cơ cấu GRDP của thành phố.Phấn đấu đến năm 2030, ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút 12 triệu lượt khách đến, chi tiêu bình quân của khách du lịch quốc tế lưu trú tại Cần Thơ là 400 USD/ngày, số ngày lưu trú bình quân của du khách là 2,2 ngày.

Xem thêm >>> Chương trình vinh danh Thương Hiệu Nổi Tiếng Đất Việt Năm 2022

Theo đó có 8 nhiệm vụ, giải pháp được đề ra. Ðó là nâng cao nhận thức về phát triển du lịch trong tình hình mới; ban hành cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn thành phố; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác du lịch theo hướng chuyên nghiệp hiện đại; đổi mới, đa dạng hóa cách thức, nội dung xúc tiến, quảng bá du lịch; mở rộng, phát triển đa dạng hóa sản phẩm và loại hình du lịch phù hợp với tiềm năng, lợi thế của thành phố; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch; tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch