[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022

Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch.

Theo Trung tâm Thông tin du lịch